aviolate logo

Prava putnika u avio saobraćaju

Za svaki otkazan let i let koji kasni određeni vremenski period prava putnika su jasno definisana i zagarantovana zakonom i važećim međunarodnim regulativama. Naknada za otkazan let zavisi od razloga zbog čega je let otkazan. Naknada za kašnjenje leta zavisi od trajanja leta.

U daljem tekstu objasnićemo prava putnika u avio-saobraćaju, takođe u kojim slučajevima za otkazan let nadoknada nije moguća.

Naknada za otkazan let

Otkazani letovi su slučajevi u kojima let nije ostvaren. U takvim situacijama svaki putnik ima pravo na odštetu. Naknada za otkazan let se određuje na sledeći način:

  • Otkazani letovi do 1.500 km
  • Otkazani letovi od 1.500 do 3.000 km
  • Otkazani letovi preko 3.500 km

Dakle, nije isto da li je otkazan let za Njujork ili neku evropsku destinaciju.

Odšteta za kašnjenje leta

Za kašnjenje leta odšteta zavisi od trajanja leta. Kao i u prethodnom pomenutom slučaju, gleda se dužina leta. To su osnovna prava putnika ako zakasni let krivicom avio-kompanije.

Odšteta za izgubljeni prtljag

Naknada štete sledi putnicima i u slučaju izgubljenog prtljaga. Pod izgubljenim prtljagom smatra se onaj koji nije pronađen nakon 21. dana.

Konvencija propisuje pravo na odštetu do 1.500 evra. U ovim situacijama neophodno je da putnik pruži dokaz o vrednosti prtljaga. To čini popunjavanjem obrasca pre leta.

Odšteta ako je uskraćeno ukrcavanje na let

Neretko se dešava da je putniku onemogućeno ukrcavanje na let bez obrazloženja. To se najčešće događa kada je let prebukiran. U takvim situacijama putnik ima istovetna prava kao da je otkazan let.

Avio-kompanije su u obavezi da provere da li su neki putnici voljni da odustanu od leta uz određene pogodnosti koje avio-prevoznik pruža. S druge strane, ako nema dovoljno zainteresovanih, kompanija može nasumično da uskrati ukrcavanje na let.

Ovim postupkom avio-kompanije su dužne da ispune niz obaveza prema putniku, jer se slučaj vodi kao da je let otkazan.

Kada nije moguće podneti zahtev za odštetu?

Postoje slučajevi kada zahtev za odštetu nije moguće podneti, a to su:

  • Avio-kompanija nije dužna da isplati odštetu ako je obavestila putnika najmanje 14 dana pre otkazivanja leta.
  • Naknada štete nije moguća u slučaju vremenskih neprilika (sneg, oluje, kiša itd).
  • Pravo na odštetu nije moguće u slučaju bezbednosnih rizika i vanrednih okolnosti.
  • Štrajkovi koji nisu u vezi sa avio-kompanijom.
  • Prirodne nepogode kao što su zemljotresi, poplave, požari i sl.
  • Avionske nesreće

Ako vaš let ispunjava sve pomenute uslove i slučaj se dogodio u protekle 3 godine (rok zastarelosti) imate pravo na odštetu.

Proverite da li vaš slučaj ispunjava uslove za podnošenje zahteva za odštetu.

Mi smo tu da vam pomognemo da ostvarite naknadu.